Меню
Нормативні освітні компоненти ЦК ТІ

2022-2023


Економічна теорія

Інженерта та компютерна графіка

Фізичне виховання

Загальний курс транспорту

Організація вантажних перевезень

Аеропорти та їх експлуатація

Основи теорії транспортних процесів і систем

Основи менеджменту

Хімія

Транспортне право 711

Транспортне право 7-001

Теорія ймовірності

Основи правознавства

Авіаційні пасажирські перевезення

Основи філософських знань 711

Основи філософських знань 7-001, 7-002

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Вища математика

Екологія

Історія та культура України

Основи економіки транспорту

Системний аналіз

Технічна механіка

Транспортні засоби та основи їх експлуатації

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Безпека авіації

Взаємодія видів транспорту

Інформаційні системи і технології на транспорті

Основи маркетингу

Продаж авіаційних перевезень

Фізика

Іноземна мова (спецкурс)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

page-up