Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
slide slide slide slide
Запрошуємо на навчання!
На які спеціальності я можу поступити?
Денна форма навчання

Фаховий молодший бакалавр:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 Авіоніка
 • 275 Транспортні технології (повітряний транспорт)
 • 272 Авіаційний транспорт
Заочна форма навчання

Фаховий молодший бакалавр:

 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 Авіоніка
 • 275 Транспортні технології (повітряний транспорт)
 • 272 Авіаційний транспорт
Військова підготовка
Курсанти коледжу за власним бажанням мають можливість проходити військову підготовку за контрактом на факультеті підготовки офіцерів запасу Національного авіаційного університету.