Меню
Положення коледжу

Положення про надання платних послуг

Положення навчального відділу

Положення та методичні рекомендації навчально-методичного кабінету

Нормативно-правова база виховного відділу

Нормативно-правова база навчально-виробничого відділу

Нормативно-правова база з академічної доброчесності

Нормативно-правова база приймальної комісії

Положення про конференції

Положення про олімпіади

Положення про наукове товариство коледжу

Про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національний авіаційний університет»

Про педагогічну раду коледжу

Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Про опитування щодо якості освітньої діяльності

Про запобігання та виявлення корупції

Правила внутрішнього розпорядку

Про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Про стипендіальну комісію ВСП «Криворізький фаховий коледж НАУ»

Правила призначення та виплати стипендії

Про загальні збори (конференцію) трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Про преміювання працівників Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету», матеріальну допомогу, винагороду за сумлінну працю

Про порядок обробки та захисту персональних даних в коледжі

Про післявузівську підготовку

Про відділ кадрів Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Про інформаційний супровід веб-ресурсів коледжу

Про адміністративно-господарчий відділ

Про бухгалтерську службу

Про сектор по роботі з іноземними курсантами

Про службу охорони коледжу

Про їдальню

Антикорупційна програма Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства за зверненнями громадян у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про юридичний відділ

Положення про навчальну авіаційну технічну базу

Положення про організацію інклюзивного навчання

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

page-up