Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Нормативно-правова база виховного відділу

Положення про класного керівника

Положення про старшинський склад

Положення про дисциплінарну раду

Положення про порядок поселення, проживання та виселення з гуртожитку

Положення про музей

Положення про організацію навчально-виховної роботи

Положення про виховний відділ

Положення про порядок використання коштів, передбачених для поліпшення виховання, навчання, матеріального забезпечення та соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Положення про протидію булінгу

Положення про психологічну допомогу курсантам (студентам) та працівникам коледжу

Положення про курсантське (студентське) самоврядування

Положення про курсантські (студентські) гуртожитки

Положення про клуб

Положення про позаосвітню діяльність курсантів (студентів)

Положення про запобігання та протидію харасменту

Правила внутрішнього розпорядку для мешканців гуртожитків