Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Нормативно-правова база академічної доброчесність

Кодекс етики та корпоративної культури

Кодекс академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесті

Положення про виявлення та запобігання плагіату

Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2021-2022 н.р.

Наказ про затвердження групи сприяння академічної доброчесності на 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження групи сприяння академічної доброчесності на 2021-2022 н.р.

Порядок подачі заяви про підозру у порушенні у академічної доброчесності

Порядок розгляду заяви про підозру у порушенні у академічної доброчесності