Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Інформація про вступні екзамени

Вступ на освітньо-професійний ступень «Фаховий молодший бакалавр» за всіма спеціальностями на базі 9-ти класів

Вступ на освітньо-професійний ступень «Фаховий молодший бакалавр» за всіма спеціальностями на базі 11-ти класів

Програма вступних випробувань з української мови для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Програма та методичні рекомендації до вступного випробування (тестові завдання) з дисципліни «Українська мова» для вступників на основі базової середньої освіти

Програма та методичні рекомендації до вступного випробування (тестові завдання) з дисципліни « Математика » для вступників на основі базової середньої освіти

Програма вступних випробувань з математики для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Розклад вступних іспитів набору 2021 на денну форму навчання на базі 9 класів

Розклад вступних іспитів набору 2021 на денну форму навчання на базі 11 класів

Оголошення про вступну кампанію 2022