Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 275 Транспортні технології (повітряний транспорт) рівня фахової передвищої освіти