Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 275 Транспортні технології (повітряний транспорт) рівня фахової передвищої освіти