Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Співпраця з підприємствами України

Підприємства України, з якими відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» має договори та угоди про співпрацю


Скановані угоди