Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
275 Фаховий молодший бакалавр Каталог навчальних дисциплін за вибором

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Навчальна дисципліна

Семестр

ВБ 1.1.

Введення в спеціальність

1

ВБ 2.1.

Вступ до фаху

1

ВБ 1.2.

Транспортна географія

4

ВБ 2.2.

Географія транспорту

4

ВБ 1.3.

Основи фінансів та бухгалтерського обліку

5

ВБ 2.3.

Транспортна логістика

5

ВБ 1.4.

Основи туристичного бізнесу

5

ВБ 2.4.

Основи логістики та управляння ланцюгами поставок

5

ВБ 1.5.

Авіаційне страхування

6

ВБ 2.5.

Транспортно-експедиційна діяльність

6

ВБ 1.6.

Митні операції

6

ВБ 2.6.

Митна справа

6