Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Каталог навчальних дисциплін за вибором Спеціальність 275

«Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» 2022 р.

Код о/к

Освітня компонента

Семестр

ВБ 1.1

Введення в спеціальність

1

ВБ 2.1

Вступ до фаху

1

ВБ 1.2

Транспортна географія

4

ВБ 2.2

Географія транспорту

4

ВБ 1.3

Основи фінансів та бухгалтерського обліку

5

ВБ 2.3

Транспортна логістика

5

ВБ 1.4

Основи туристичного бізнесу

5

ВБ 2.4

Основи логістики та управляння ланцюгами поставок

5

ВБ 1.5

Авіаційне страхування

6

ВБ 2.5

Транспортно-експедиційна діяльність

6

ВБ 1.6

Митні операції

6

ВБ 2.6

Митна справа

6

«Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» 2023 р.

Код о/к

Освітня компонента

Семестр

ВБ 1.1

Основи авіації

1

ВБ 2.1

Вступ до фаху

1

ВБ 1.2

Транспортна географія

4

ВБ 2.2

Організація роботи міжнародних транспортних коридорів

4

ВБ 1.3

Основи фінансів та бухгалтерського обліку

5

ВБ 2.3

Транспортна логістика

5

ВБ 1.4

Основи туристичного бізнесу

5

ВБ 2.4

Основи логістики та управляння ланцюгами поставок

5

ВБ 1.5

Авіаційне страхування

6

ВБ 2.5

Транспортно-експедиційна діяльність

6

ВБ 1.6

Митні операції

6

ВБ 2.6

Організація зовнішньо-економічної діяльності

6