Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Стандарт вищої освіти 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Стандарт вищої освіти України

Освітньо-професійні програми

Протоколи обговорення

Наказ про введення в дію ОПП

Рецензії стейкхолдерів

Договори про співпрацю (Україна)

Договори про співпрацю (Іноземні заклади)

Навчальні плани

Силабуси

Навчально-методичні комплекси

Інформація про кафедру

Результати анкетування