Меню
Проєкт ОПП 073 2022

У зв’язку з переглядом освітньо-професійної програми "Менеджмент транспорту та логістики" кафедра (циклова комісія) менеджменту та логістики працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Менеджмент транспорту та логістики» спеціальності 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Смирнова Надія Вікторівна, кандидат економічних наук. Корпоративна електронна адреса гаранта - smyrnovan@kk.nau.edu.ua


Проєкт ОПП 073

page-up