Меню
Білінгвістична практика
2023-11-30

Маючи на меті розвинути та зміцнити міждисциплінарні зв’язки навчальних дисциплін “Технічне обслуговування систем повітряних суден” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” протягом останніх років циколова комісія “Іноземної мови” тісно співпрацює з цикловою комісією “Авіоники”. Таким чином, викладач іноземної мови Амєліна С.О. бере участь у проведенні практики “Aircraft ground handling”, яку організовує викладач Ситник Н.М.

У 2023-2024 н. р. під час проходження практики здобувачі освіти групи 2-001 вдосконалювали свої знання професійної термінології англійською мовою. Задля досягнення цієї мети викладачем Ситник Н.М. були розроблені різноманітні презентації, які зображали події, котрі можуть виникнути під час роботи з наземного обслуговування літаків у майбутніх спеціалістів, а викладачем Амєліною С.О. вони були озвучені. Це було здійснено задля того, щоб здобувачі освіти мали змогу у будь-який зручний для них час не лише вивчити необхідну лексику, а й мали змогу її прослухати.