Меню
"Підсумки проведення тижня ІМ"
2023-11-27

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8.jpg

Звіт тижня ЦК ІМ :

20.11.2023 Тиждень ІМ був відкритий відео-презентацією здобувачів освіти про майбутню професію та значення англійської мови.( на сайті коледжа http://kk.nau.edu.ua/news/797 )

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg

20.11.2023 Відкрите практичне заняття викладача Зелених О.Ю. група 3-011. Тема заняття: Введення термінології з теми: «Типи операційних систем». Читання та переклад тексту:

«Операційні системи». Вправи на закріплення теми: «Вживання часів у пасивному стані», з метою

ознайомлення з основною термінологією з теми; вдосконалення навички вживання термінів під час роботи з текстом; ознайомлення та набуття навика вживання граматичної конструкції.

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

21.11.2023 Онлайн квіз «Visit to the Airport» викладача вищої категорії Квітко Ганни Олександрівни, серед здобувачів груп 7001,7002,711 спеціальності 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)Мета: узагальнити та систематизувати знання, активізувати лексику за професійним спрямуванням, знання транспортної географії, правил обслуговування пасажирів в аеровокзалі, перевірити навички аудіювання, комунікативні навички, сприяти розвитку мислення в непередбачуваних ситуаціях, розвивати уміння працювати в команді і вирішувати проблемні завдання. Підтримувати мотивацію до навчання. Конкурс проходив на інтерактивній платформі Зум, де групи поділені на команди працювали з презентаційним матеріалом. Захід мав 6 завдань на знання місця розташування країн, конструкції аеровокзалу, правил обслуговування пасажирів та інформаційні знаки.

21.11.2023 З метою поліпшення грамотності здобувачів освіти шляхом зіставлення двох мовних систем-української та англійської, виявлення спільних та відмінних явищ, усвідомлення важливості оволодіння англійською та українською мовами, з метою виховання любові до рідної мови, зацікавлення до вивчення іноземної мови. викладачем Герасименко Ю.А. було проведено онлайн бінарну годину спілкування зі здобувачами освіти першого курсу «Ukraine is a united country». Темою заходу було зіставлення мов як спосіб їх вивчення. У ході проведення було використано такі форми роботи: спостереження, бесіда, розгадування ребусів, гра «Хід конем», інтерактивні вправи: Learning Apps, «Thinking cap» («Мисляча шапка»).Окрему увагу було виділено походженню і перекладу ідіом.