Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
225 років із часу першого видання поеми «Енеїда» Івана Котляревського (1798)
2023-02-06

«Енеї́да» — українська бурлескно-травестійна поема, написана українським письменником Іваном Котляревським, в добу становлення романтизму і націоналізму в Європі, на тлі ностальгії частини української еліти за козацькою державою, ліквідованою Росією в 1775—1786 роках. Заснована на сюжеті однойменної класичної поеми римського поета Вергілія. Складається з шести частин, на відміну від дванадцяти частин Вергілія. Написана чотиристопним ямбом. Поема “Енеїда” - перша масштабна пам’ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою – якою спілкувалися і яку розуміли абсолютна більшість мешканців України. Поема започаткувала становлення новочасної української літератури, її із захватом читали всі «від грамотного селянина до багатого пана». Іван Котляревський , перекладаючи Вергіліїву поему, розповів про життя козаків, адже і сам був на військовій службі в Сіверському карабінерному полку, сформованому на базі декількох українських козацьких полків. Аби не дуже віддалятися від задумів Вергілія, він назвав козаків троянцями, а їхнього ватажка – Енеєм. Над «Енеїдою» І. Котляревський працював близько 30 років (з перервами). Перші три частини поеми були видані в 1798 році, в Санкт-Петербурзі, без відома автора, під назвою: «Енеида. На малороссійскій языкъ перелиціованная И. Котляревскимъ». Зробив це за власні гроші конотопський поміщик Максим Парпура. Через це письменник своєрідно йому помстився і у третьому виданні описав Парпуру у пеклі. У 1809 року Котляревський опублікував чотири частини поеми коштом полтавського поміщика Семена Кочубея. Роботу над п’ятою і шостою частинами «Енеїди» Котляревський провадив до кінця життя. Незадовго до смерті він продав рукопис харківському видавцеві, надвірному радникові Йосипу Волохінову. Вже по смерті письменника в 1842 році у типографії Харківського університету вийшло перше повне видання «Енеїди». Саме за ним поема безліч разів передруковувалася аж до наших днів. Вихід у світ «Енеїди» став епохальною подією в культурному житті України. Це була перша друкована українська книга, написана живою народною мовою, що своєю появою стверджувала початок етапу у розвитку нашої літератури. Цей твір є першокласним джерелом з українознавства, українського побуту та культури XVIII століття. До цієї ювілейної дати працівниками бібліотеки оформлена виставка однієї книги «Безсмертна «Енеїда» та створена медіапрезентація «Енеїда»: 10 цікавих фактів».