Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Юридичний відділ Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, наказами, розпорядженнями начальника Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету», Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» та Положення про юридичний відділ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ:

 • Проведення правової роботи з метою створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»;
 • Забезпечення дотримання законів підрозділами та співробітниками коледжу;
 • Запобігання порушенню прав і законних інтересів;
 • Сприяння додержанню законності в реалізації прав трудового колективу;
 • Організація методичної, консультативної, освітньої роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавчих актів адміністрацією співробітниками та курсантами (студентами) Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету».

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

 • Організовує ознайомлення та роз’яснює порядок виконання законодавчих актів, інших нормативних документів;
 • Подає пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності коледжу;
 • Координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів та інших організаційних документів коледжу;
 • Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, які подаються на підпис начальнику, та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичним відділом не допускається;
 • Приймає участь у виселені з гуртожитків колишніх курсантів (студентів) та робітників коледжу;
 • Разом з іншими структурними підрозділами готує і вносить пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та наказів коледжу, які фактично втратили чинність, не відповідають умовам діяльності коледжу або видані з порушенням вимог законодавства;
 • Проводить заходи, пов’язані з відшкодуванням курсантами (студентами) коштів за несвоєчасну оплату за навчання;
 • Бере участь у підготовці і укладанні господарських, науково-дослідних та інших договорів з підприємствами, установами, організаціями;
 • Бере участь у підготовці контрактів з курсантами (студентами), науково-педагогічними, педагогічними працівниками, дає правову оцінку їх проектам;
 • Здійснює претензійно-позовну роботу;
 • Приймає участь в списанні матеріальних цінностей, розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб, матеріальної шкоди;
 • Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу;
 • Дає консультації з правових питань, що стосуються діяльності коледжу, керівникам підрозділів, окремим співробітникам та курсантам (студентам);
 • В разі порушення прав і законних інтересів чи невиконанні вимог законодавства стосовно працівників і курсантів (студентів) надає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушення;
 • Організовує і проводить роботу, пов‘язану з підвищенням рівня правових знань працівників і курсантів (студентів), інформує про нове законодавство, роз‘яснює існуючу практику його застосування.

ОСОБОВИЙ СКЛАД:

Юрисконсульт – ГРИНЧУК Ярослава Петрівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

50045, м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1

1 корпус, кабінет: № 1-309

тел. юрисконсульта (Гринчук Я.П.) (097)846-62-13

Години прийому: з 14:00 до 16:00