Меню
Проєкт ОПП 172 на 2 роки

У зв’язку із зміною назви коледжу, введенням Каталогу навчальних дисциплін за вибором та переглядом освітньо-професійної програми "Телекомунікації та радіотехніка" кафедра (циклова комісія) радіотехніки та електричних машин працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка » спеціальності 172 " Телекомунікації та радіотехніка " для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Роздоловський Юрій Михайлович, кандидат технічних наук. Корпоративна електронна адреса гаранта - RozdolovskyiYurii@g-suit.kk.nau.edu.ua


ОПП 172 Телекомунікації та радіотехніка 2021

page-up