Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Проєкт ОПП 141 на 2 роки

У зв’язку із зміною назви коледжу, введенням Каталогу навчальних дисциплін за вибором та переглядом освітньо-професійної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" кафедра (циклова комісія) радіотехніки та електричних машин працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Цвіркун Сергій Леонідович, кандидат технічних наук. Корпоративна електронна адреса гаранта - tserg30@g-suit.kk.nau.edu.ua


ОПП 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2021