Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Проєкт ОПП 272 на 2 роки

У зв’язку із зміною назви коледжу, введенням Каталогу навчальних дисциплін за вибором та переглядом освітньо-професійної програми "Авіаційний транспорт" кафедра (циклова комісія) повітряних суден та авіаційних двигунів працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми « Авіаційний транспорт» спеціальності 272 " Авіаційний транспорт" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Зімін Валерій Євгенович, кандидат технічних наук, доцент. Корпоративна електронна адреса гаранта - ZiminValerii@g-suit.kk.nau.edu.ua


ОПП 272 Авіаційний транспорт 2021