Меню
Проєкт ОПП 123 на 2 роки

У зв`язку із зміною назви коледжу, введенням Каталогу навчальних дисциплін за вибором та переглядом освітньо-професійної програми "Комп`ютерна інженерія" кафедра (циклова комісія) комп`ютерних систем і мереж працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Комп`ютерна інженерія» спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Жукова Людмила Леонтіївна, кандидат технічних наук, доцент. Корпоративна електронна адреса гаранта - ZhukovaLiudmyla@g-suit.kk.nau.edu.ua


ОПП 123 Комп`ютерна інженерія 2021

page-up