Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Поради викладачам щодо подолання стресових ситуацій

За умови виникнення нервових напружень, викликаних перевантаженнями, пропонується наступний ряд порад:
1) усвідомити свій стан як результат, як наслідок перевантажень. Викликати бажання змінити своє життя, перетворити регламент своєї професійної діяльності з орієнтацією на зменшення навантажень;

2) при підготовці до уроків планувати фази самостійної роботи учнів, що дозволяють розслабитися і трохи відпочити;
3) частіше перебувати в такій обстановці, де виникає щиросердечний психологічний комфорт. Спілкуватися з такими людьми, що викликають емоційно позитивний стан;
4) дотримуватися принципу й усвідомити, що світ недосконалий, і він не відповідає нашим сподіванням. Тому не можна відповідати за все й очікувати, що завжди досягнеш бажаного результату. Намагайтеся побудувати свій маленький світ у межах своєї компетенції в рамках своєї професійної і службової відповідальності;
5) вдосконалюватися в галузі міжособистісних відносин;
6) прагнути переборювати повсякденну рутину. Використовувати для цього найбільш ефективні засоби освоєння нових методів викладання;
7) уникати професійної замкнутості й ізоляції, обговорювати свої проблеми з колегами по роботі:
8) займатися фізичними вправами, що сприяють розслабленню, зняттю психічних напружень: дихальною гімнастикою, аутотренінгами, хатха-йогою, медитацією, уявними подорожами.
До особистісних ресурсів щодо подолання стресів віднесені наступні:
— вироблення персональної стратегії діяльності викладачем,
— стратегія чіткого планування того, що повинно бути зроблено у визначений час, що із завдань має пріоритетне значення;
— спектр непрофесійної діяльності: заняття садівництвом, їзда на своїй машині, прогулянки на велосипеді, заняття кулінарією, здійснення молитви тощо;
— позитивна позиція до своєї професійної діяльності.
До міжособистісних ресурсів щодо подолання стресів віднесені такі їхні варіанти, як:
— соціальна підтримка близьких;
— розмова про стресову ситуацію з другом, чоловіком, дружиною;
— зустрічі з людьми, що не є викладачами;
— використання друзів у якості «громовідводу».