Меню
Положення та методичні рекомендації

Неформальна та інформальна освіта, її реалізація

Поради молодому викладачу

Методичні рекомендації. Дистанційне навчання 2020

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників коледжу

Положення про наставництво

Положення про навчальні кабінети

Положення про атестацію навчальних кабінетів

Методичні рекомендації щодо планування та проведення відкритих занять

Положення про наукове товариство коледжу

Методичні рекомендації МОН для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Про рейтингову систему оцінювання діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Збірка сервісів для дистанційного навчання

ПАМ`ЯТКА для педагогічних, науково-педагогічних працівників

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів освіти

Говорімо українською правильно

page-up