Меню
Проєкт ОПП 073

У зв’язку із зміною назви коледжу, введенням Каталогу навчальних дисциплін за вибором та переглядом освітньо-професійної програми "Менеджмент транспорту та логістики" кафедра (циклова комісія) менеджменту та логістики працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Менеджмент транспорту та логістики» спеціальності 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Босняк Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент. Корпоративна електронна адреса гаранта - bosnjakmukola@kk.nau.edu.ua


ОПП 073 Менеджмент 2021 (термін навчання - 3 р. 10 м.)

ОПП 073 Менеджмент 2021 (скорочена програма, термін навчання - 1 р.10 м.)

Порівняльна таблиця змін

page-up