Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація Відділ кадрів

Помічник начальника коледжу з кадрової роботи – Рекало Андрій Сергійович

Старший інспектор з кадрів – Філь Надія Миколаївна

Інспектор з обліку студентів (денної форми навчання) – Захарова Олена Борисівна

Інспектор з обліку студентів (заочної форми навчання) – Самсонова Людмила Вікторівна

Інженер з мобілізаційної роботи – Дробот Ніна Яківна

Архіваріус – Болдирєва Світлана Анатоліївна

Інженер-програміст бази даних – Фреїв Тетяна Сергіївна


email: k@kk.nau.edu.oua