Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ першого(бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 073 Менеджмент

123 Комп`ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

172 Телекомунікації та радіотехніка

272 Авіаційний транспорт