Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ першого(бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 073 Менеджмент

123 Комп`ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

172 Телекомунікації та радіотехніка

272 Авіаційний транспорт