Меню
Звіт онлайн-опитування серед здобувачів освіти щодо виявлення рівня їх поінформованості з питань академічної доброчесності 2022-2023 нр.

Головна мета групи сприяння академічної доброчесності ВСП «КРФК НАУ» - сприяння дотриманню академічної доброчесності та етики академічних відносин в освітній та науковій діяльності коледжу.

Відповідно до цієї мети, було запроваджене двоетапне онлайн-опитування серед здобувачів освіти щодо виявлення рівня їх поінформованості з питань академічної доброчесності.

Перший етап опитування було проведено на початку навчального року, другий – у кінці. Метою такого формату опитування було відстежити динаміку рівня поінформованості студентів за базовими знаннями у галузі академічної доброчесності для оптимізації просвітницької роботи у коледжі.

Кількість опитаних у ІІ етапі – 127.

Результати опитування розподілились наступним чином:

77% здобувачів освіти розуміють поняття «академічна доброчесність», що на 5% більше, ніж на І етапі.

58% здобувачів освіти знають фундаментальні цінності академічної доброчесності. Цей показник залишився незмінним у порівнянні із результатами І етапу.

85% здобувачів освіти знайомі із статею 42 Закону України «Про освіту» та знають, що принципів академічної доброчесності повинні дотримуватись усі учасники освітнього процесу. Показник має незначну негативну тенденцію, яка складає 1%.

Ми можемо констатувати позитивну тенденцію у здобувачів освіти щодо володіння основними поняттями різновидів академічного шахрайства, а саме:

61% (58% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти розуміють поняття «фабрикація».

55% здобувачів освіти розуміють поняття «фальсифікація».

45% (64% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти знайомі з поняттям «помилки цитування».

35% (80% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти розуміють поняття «академічний плагіат».

85% (65% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти знають основні різновиди академічного плагіату.

63% (62% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти розуміють поняття «самоплагіат».

74% (72% - показник І етапу дослідження) здобувачів освіти розуміють поняття «списування».

Можемо говорити, що за 2022-2023 навчальний рік здобувачі освіти дещо підвищили рівень володіння базовоми знаннями у галузі академічногої доброчесності, проте, все ще не володіють достатньою інформацією щодо відповідальності за порушення академічної доброчесності коледжу. Про це свідчить суттєвий розподіл відповідей на поставлене запитання щодо відповідальності, яку може рекомендувати призначити комісія з питань етики та академічної доброчесності коледжу.

У здобувачів освіти підвищився рівень знань щодо своїх прав та процедури поновлення у число здобувачів освіти у разі відрахування, наразі показник становить 45% (35%- показник І етапу дослідження).

Враховуючи результати онлайн-опитування можемо сформулювати такі рекомендації:

1. Підвищити регулярність просвітницької діяльності серед здобувачів освіти, зокрема на класних годинах та на заняттях з відповідних навчальних дисциплін, враховуючи ті теми академічної доброчесності, де здобувачі освіти мають певні прогалини.

2. Посилення роботи викладачів в напрямку передачі здобувачам освіти цінностей доброчесності й навчання їх належного академічного письма.

3. Більш активно залучувати здобувачів освіти до участі у тижнях Академічної доброчесності коледжу та науково-практичних конференціях з питань академічної доброчесності.

4. Проводити опитування на регулярній основі (1-2 рази на рік) з метою аналізу динаміки рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань академічної доброчесності.

Практичний психолог коледжу Дар’я КИРИЛОВА

page-up