Меню
Загальна інформація про наукову діяльність

Специфіка організації освітнього процесу та науково-дослідної роботи в закладах фахової передвищої освіти потребує певної диференціації роботи з обдарованою молоддю і забезпечення її системного характеру. Лише на основі підходів, що реалізують навчання в процесі реального дослідження, можлива інтенсифікація  освітнього процесу з метою забезпечення його належного рівня. Уже на етапі реальної спеціалізації здобувачі освіти мають можливість спробувати свої сили у вирішені реальних завдань проблемного характеру, отримати навички аналізу та систематизації інформаційних масивів за фахом. Особливо актуальною ця проблема є для здобувачів освіти із підвищеними освітніми потребами, що мають достатній рівень мотивації навчання.

З метою реалізації вищезазначених потреб з 2009 року створено Наукове товариство коледжу (НТК), яке є добровільним об'єднанням педагогічних (науково-педагогічних) працівників та здобувачів освіти коледжу. Усього в науковому товаристві коледжу зареєстровано 12 секцій за 25 напрямками. Відповідно до Положення про наукове товариство коледжу кандидати в члени НТК мають право отримувати у встановленому порядку творчу відпустку для роботи над заданою темою. Тривалість творчої відпустки та її необхідність визначаються керівником секції. Творча відпустка кандидата в члени НТК не може перевищувати 5 днів за поточний навчальний рік. Дійсні члени НТК можуть отримувати у встановленому порядку до 10 днів творчої відпустки протягом навчального року. Представники всіх наукових секцій товариства беруть участь у конференціях, семінарах, олімпіадах.

 Кожен рік на базі коледжу проводиться Всеукраїнська науково-практична  курсантська конференція «Авіація та космонавтика». Конференцію організовано за сприяння ректорату Національного авіаційного університету, керівництва держпідприємства КБ «Південне» ім. Янгеля (Дніпропетровськ), Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова (НЦАОМ) (Дніпропетровськ), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, АНТК ім. Антонова.

Окрім теоретичних винаходів конференція цінна і своєю практичною частиною, у ході якої на стадіоні коледжу відбувається запуск кордових моделей літаків, а у холі коледжу традиційно працює виставка моделей літальних апаратів, які розроблюють учасники наукового товариства.

У 2022 році вищезазначена конференція набула статусу міжнародної, тому 29 листопада 2022 року у нас відбулась I Міжнародна науково-практична конференція «Авіація та космонавтика» в заочному форматі.

Починаючи з 2014 року на базі коледжу проводиться регіональна конференція науково-творчих робіт студентів «Козацтво – традиції через роки!». А у 2022 року конференція набула статусу всеукраїнської.

З 2011-2012 навчальному році і по цей час в коледжі проводиться олімпіада з особливим статусом, а саме олімпіада з математики на приз начальника коледжу під патронатом механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Олімпіада проводиться  у двох номінаціях – елементарна та вища математика. А в 2019 року ініціативу про проведення олімпіади з особливим статусом підтримала ще одна циклова комісія і стала щорічно проводити олімпіаду «Інженерна та комп’ютерна графіка» на приз головного інженера ДП «Антонов».

В коледжі функціонують науково-прикладна лабораторія неруйнівного контролю у співробітництві з Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова та науково-прикладна лабораторія по мікропроцесорній техніці та нанотехнологіям  у співробітництві з Харківським університетом радіоелектроніки.

Наукова робота в коледжі має широкий формат роботи серед педагогічних (науково-педагогічних) працівників, а саме:

- робота над дисертаційними темами для здобуття наукових ступенів. Так за останні роки 5 працівників коледжу захистили дисертації на науковий ступінь кандидата наук;

- сумісні засідання кафедр Національного авіаційного університету та циклових комісій коледжу, на яких розглядають питання змісту планів роботи комісій, обмін досвідом роботи, обговорюють зміст планів стажування викладачів на кафедрах Національного авіаційного університету;

- затвердження тематики і змісту сумісних розробок і видання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, практикумів, тощо;

- участь викладачів коледжу у наукових та науково-практичних конференціях. Працівники коледжу за останні роки є учасниками у більш ніж 60-ти конкурсах, семінарах та конференціях, в тому числі зарубіжжя.

page-up