Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Положення про уповноважену особу із захисту державної мови

C:\DOCUME~1\slavenia\LOCALS~1\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg

C:\DOCUME~1\slavenia\LOCALS~1\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg

C:\DOCUME~1\slavenia\LOCALS~1\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg

C:\DOCUME~1\slavenia\LOCALS~1\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpeg