Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
ОПП 2023 р. Cпеціальності 275

У зв’язку з переглядом освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» циклова комісія транспортної інфраструктури над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» для фахового молодшого бакалавра) рівня фахової передвищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Корпоративна електронна адреса гаранта Кравчук Наталі Василівни - kravchuk_nv@g-suit.kk.nau.edu.ua.


Проєкт ОПП 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)