Меню
"Круглий стіл "Перегляд ОПП" (2023)

30.11.2022 на цикловій комісії менеджменту та логістики проведено онлайн

круглий стіл з метою перегляду ОПП «Менеджмент транспорту та

логістики».

У роботі круглого сполу були залучені:

1. Члени робочої групи:

- Смирнова Н.В., гарант ОПП, к.е.н, голова циклової комісії менеджменту та

логістики;

- Кравченко Л.О., к.е.н., викладач циклової комісії менеджменту та

логістики;

- Кравчук Н.В., голова циклової комісії транспортної інфраструктури;

- Ловарік Б.С., здобувач вищої освіти, група 715;

- Полянський В.А., здобувач вищої освіти, група 725.

2. Запрошені:

- Мартинюк М.С., агент служби організації перевезень КП «Міжнародний

аеропорт Кривий Ріг»;

- Павленко І.А., старший інспектор служби безпеки КП «Міжнародний

аеропорт Кривий Ріг».

page-up