Меню
Звіт роботи онлайн-тижня «Академічна доброчесність» 2022

7-11 листопада 2022 р. у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» Групою сприяння академічної доброчесності було проведено Онлайн-тиждень «Академічної доброчесності».

В умовах військового стану та дистанційного навчання для проведення онлайн-тижня «Академічна доброчесність» було використано веб-сервіс Google Клас, де створено тематичний курс (код: 6mfjqg6). Заходи зявлялися на курсі відповідно Плану роботи Тижня.

День 1. 7.11.2022 р. Презентаці лекції «Академічна доброчесність» Л. Висоцька.

День 2. 8.11.2022 р.. Презентація навчально-методичного посібника «CASE: АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ», написаного у співавторстві Л. Висоцької та Д. Кирилової. http://kk.nau.edu.ua/article/2610

День 3. 9.11.2022 р. Інформаційний дейдест «Стоп плагіат!». Інформативна виставка, організована О. Говоровою та Г. Щегловською, з метою привернення уваги учасників освітнього процесу до проблеми плагіату.

День 4. 10.11. 2022 р. ІІ Регіональна науково-практична онлайн-конференція «Академічна доброчесність: основи теорії та практики».

На ІІ Регіональній науково-практичній онлайн-конференції «Академічна доброчесність: основи теорії та практики» спікери виступили з результатами власних наукових розвідок з тем: Л. Висоцька «CASE: АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ» (ВСП «КРФК НАУ»); Д. Кирилова «Психологічні чинники толерантності студентів до академічної недоброчесності» (ВСП «КРФК НАУ»); Я. Гринчук «Юридичні аспекти академічної доброчесності» (ВСП «КРФК НАУ»); Ю. Навроцький, С. Литвиненко «Академічна культура сучасної освіти: Чому взаємодія викладача та студента не може прямувати за напрямком «російського корабля»» (ВСП «КФК УДУНТ»); О. Пасічна «Формування у здобувачів освіти умінь і навичок академічного письма у процесі підготовки наукових статей» (ВСП «КРФК НАУ»); Г. Щегловська «Неправильний бібліографічний опис як прояв плагіату» (ВСП «КРФК НАУ»); В. Ведьорін «Плагіат як порушення академічної доброчесності здобувача освіти» (ВСП «КРФК НАУ»); М. Іванова «Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами освіти під час навчання» (ВСП «КРФК НАУ»); К. Кліндухова, М. Тюганова «Плагіат в наукових роботах» (ВСП «ФКП ДУЕТ»); Ю. Морозенко «Авторське право» (ВСП «КРФК НАУ»); Ю. Букшук «Порядок і правила перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат у ВСП «КРФК НАУ» (ВСП «КРФК НАУ»).

День 5. 11.11.2022 р. Звіт результатів онлайн-тестування «Академічна доброчесність» Д. Кирилова.

Головна мета групи сприяння академічної доброчесності ВСП «КРФК НАУ» - сприяння дотриманню академічної доброчесності та етики академічних відносин в освітній та науковій діяльності коледжу.

Відповідно до цієї мети, було запроваджене онлайн-опитування серед здобувачів освіти щодо виявлення рівня їх проінформованості з питань академічної доброчесності.

Загальна кількість опитуваних – 196 осіб.

Результати опитування розподілились наступним чином:

72 % здобувачів освіти розуміють поняття «академічна доброчесність» .

57 % здобувачів освіти знають фундаментальні цінності академічної доброчесності.

86% здобувачів освіти знайомі із статею 42 Закону України «Про освіту» та знають, що принципів академічної доброчесності повинні дотримуватись усі учасники освітнього процесу.

Ми можемо констатувати, що переважна більшість здобувачів освіти володіють інформацією щодо основних різновидів академічного шахрайства, а саме:

58% здобувачів освіти розуміють поняття «фабрикація».

55% здобувачів освіти розуміють поняття «фальсифікація».

64 % здобувачів освіти знайомі з поняттям «помилки цитування».

80% здобувачів освіти розуміють поняття «академічний плагіат».

65% здобувачів освіти знають основні різновиди академічного плагіату.

62% здобувачів освіти розуміють поняття «самоплагіат».

72% здобувачів освіти розуміють поняття «списування».

Можемо говорити, що здобувачі освіти не володіють достатньою інформацією щодо відповідальності за порушення академічної доброчесності коледжу. Про це свідчить суттєвий розподіл відповідей на поставлене запитання щодо відповідальності, яку може рекомендувати призначити комісія з питань етики та академічної доброчесності коледжу.

Переважна кількість здобувачів освіти не знають своїх прав та не знайомі із процедурою поновлення у число здобувачів освіти у разі відрахування, оскільки лише 35% респондентів зазначили про своє право на поновлення у навчання у разі відрахування.

Враховуючи результати онлайн-опитування можемо сформулювати такі рекомендації:

1. Підвищити регулярність просвітницької діяльності серед здобувачів освіти, зокрема на класних годинах та на заняттях з відповідних навчальних дисциплін.

2. Посилення роботи викладачів в напрямку передачі здобувачам освіти цінностей доброчесності й навчання їх належного академічного письма.

3. Більш активно залучувати здобувачів освіти до участі у тижнях Академічної доброчесності коледжу та науково-практичних конференціях з питань академічної доброчесності.

4. Проводити опитування на регулярній основі (1-2 рази на рік) з метою аналізу динаміки рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань академічної доброчесності.

Л.В. Висоцька,

к.п.н., голова Групи сприяння академічної доброчесності,

викладач ЦК СГД

page-up