Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж НАУ"
Меню
Випускнику

Шановний випускник

відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

У житті кожного успішного курсанта (студента) настає хвилюючий і в той же час радісний момент, коли він, успішно здавши державну атестацію, отримує диплом про вищу освіту та готовий успішно працювати і робити свою кар’єру. Але уже зараз, перед Вами постає питання працевлаштування, виникає безліч запитань…

Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітніх ступенів мають право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством: пільговий прийом, особливі вимоги до професійної діяльності тощо).

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України № 1662-VIII «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року.

Законодавчі зміни спрямовані на приведення окремих нормативно-правових актів у відповідність з нормами Конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України), на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), а також норм щодо заборони примусової праці, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» 1930 року та № 105 «Про скасування примусової праці» 1957 року.

Передбачається, що випускники вузів вільні у виборі місця роботи (за винятком військових), а вузи не зобов’язані здійснювати їх працевлаштування.

Відповідно до Закону № 1662-VIII державні органи мають сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів надавати випускникам вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування.

Враховуючи сучасні умови розвитку економіки України, в тому числі, значне зменшення державного сектору (від 0% до 30%, залежно від галузі економіки) керівництво вищих навчальних закладів, за умови відсутності запитів від державних підприємств, може сприяти працевлаштуванню випускників на підприємства, установи та організації інших форм власності, оскільки вони теж є платниками податків і вносять внесок у розвиток України.

Реєстрація молодих фахівців у державній службі зайнятості здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, визначеному законодавством про зайнятість населення.