Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Документи для вступу 2022

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяву для вступу тільки в електронній формі (через електронний кабінет вступника за наступним посиланням – https://vstup.edbo.gov.ua/). Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн.


УВАГА!

При приймальній комісії коледжу функціонує консультаційний центр для надання допомоги вступникам. При виникненні труднощів із реєстрацією електронного кабінету та подачі заяви для вступу в електронній формі, вступник має можливість звернутися до фахівців консультаційного центру, які допоможуть зареєструвати електронний кабінет та подати заяву для вступу в електронній формі. Для отримання допомоги вступник повинен особисто прибути до коледжу.


Подача заяви для вступу тільки у паперовій формі здійснюється у разі:

 • наявності розбіжностей у даних вступника в єдиній державній базі з питань освіти (прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, статі, громадянства тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
 • подання іноземного документа про освіту;
 • подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
 • військово-облікового документа;
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі) та додатки до мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Якщо вступник подає заяви на вступ на декілька спеціальностей, то для кожної обраної спеціальності складається мотиваційний лист.


УВАГА!

Мотиваційний лист підписується вступником за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). У разі неможливості підписання мотиваційного листа електронним цифровим підписом, вступник повинен роздрукувати мотиваційний лист, підписати його звичайним способом, відсканувати (зробити якісну фотокопію) та прикріпити до електронного кабінету вступника.


До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

УВАГА!

Для формування особової справи здобувача освіти копії документів та фотокартки подають також ті вступники, які подають заяви на вступ через електронний кабінет вступника.


Деякі категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу. Вступник, який претендує на спеціальні умови вступу надає оригінал та копію документа, що підтверджує таке право.

Під терміном «спеціальні умови вступу» на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету слід розуміти один з таких випадків:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, складають вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі отримання мінімальної позитивної оцінки (100 балів) рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.


Наступні категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2);
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.