Меню
Інформація про вступні екзамени 2022

На базі 9 класів

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ здійснюється за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та, за необхідності, розгляду мотиваційних листів.

Індивідуальна усна співбесіда проводиться в ОДИН ДЕНЬ за двома предметами – «Математика» та «Українська мова».

Індивідуальна усна співбесіда проводиться виключно ДИСТАНЦІЙНО із використанням платформи ZOOM.

УВАГА!

Треба заздалегідь потурбуватися, щоб в день проведення співбесіди вступник мав стабільний інтернет-зв’язок, адже співбесіда проводиться із включеними каналами аудіо- та відеозв’язку протягом усієї її тривалості.

Співбесіда передбачає вирішення вступником декількох завдань з кожного предмету та бесіду із членами екзаменаційної комісії.

За результатами індивідуальної усної співбесіди вступнику виставляється конкурсний бал – від 100 до 200 з кроком в один бал.

Бали нижче 100 не виставляються, так як бали від 0 до 100 вважаються оцінкою «незадовільно».

Якщо складається ситуація при якій з’являються декілька вступників з однаковим конкурсним балом, а кількість бюджетних місць при цьому менша, то в цьому випадку приймальна комісія розглядає мотиваційні листи цих вступників.

За мотиваційні листи бали не виставляються. Приймальна комісія вирішує – який вступник, відповідного до написаного мотиваційного листа, більш мотивованим для навчання за обраною спеціальністю.

Для мешканців сільської місцевості встановлений додатковий коефіцієнт 1,05. Тобто, якщо вступник документально підтвердив місце своєї реєстрації у сільській місцевості, то отриманий ним конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт.

УВАГА!

Звертаємо увагу вступників, що вступник із сільської місцевості для нарахування сільського коефіцієнту повинен надати довідку про реєстрацію місця проживання (Додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207). Відповідна довідка видається органами місцевого самоврядування у день звернення власника ID-картки за його особистою заявою.

Вступники, які відвідували підготовчі курси для вступу до коледжу можуть отримати до 10 додаткових балів в разі успішного складання підсумкового оцінювання на підготовчих курсах.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ здійснюється виключно за результатами розгляду мотиваційних листів.

------------------------------------------------------------------------------------------

На базі 11 класів

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів державного бюджету здійснюється за вибором вступника:

  • за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та, за необхідності, розгляду мотиваційних листів, або
  • за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста.

Механізм вступу за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та, за необхідності, розгляду мотиваційних листів аналогічний механізму вступу на базі базової середньої освіти (див. вище).

Якщо вступник вирішив вступати на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури або української мови (перший предмет) та предмету на вибір вступника (другий предмет)) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

page-up