Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Фінансово-господарська діяльність

ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНІСТІ КРИВОРІЗЬКОГО КОЛЕДЖУ НАУ
за 2019 рік та 1 півріччя 2020 року

Фінансово-економічна діяльність коледжу здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету як загального так і спеціального фондів.

Фінансування загального фонду проводиться по статтям *Заробітна плата* та *Нарахування на заробітну плату*, * Продукти харчування * , * М*який інвентар для курсантів з числа дітей - сиріт*, * Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*, *Стипендія*.

За 2019 р. та 1 півріччя 2020 р. закладом за рахунок бюджетного фінансування отримано кошторисних призначень та проведено касові видатки у сумі 67965,6 тис.грн, в т.ч.:

тис. грн

2019 р.

1 півріччя 2020 р.

- на виплату заробітної плати та нарахувань на з/пл

29 060,7

19 676,0

- придбання предметів та матеріалів, м’якого інвентарю дітей пільгової категорії;

5,1

-

- харчування курсантів

5 415,5

3 801,8

- сплату енергоносіїв;

3 178,4

1

- матеріальна допомога курсантам пільгової категорії;

84,4

-

- соціальне забезпечення курсантів та студентів;

3 539,5

1 635,7

РАЗОМ

41 283,6

26 682,0

За відповідний період закладом за рахунок надання послуг з платного навчання, проживання в гуртожитку, здійснення перепідготовки фахівців авіаційних підприємств та господарської діяльності отримано 9 570,2 тис.грн. в т.ч.

тис.грн

2019р.

2020 р.

- за рахунок надання послуг

6 276,7

2 805,6

- отримано грантів та дарунків від фізичних осіб

487,9

-

РАЗОМ

6 764,6

2 805,6

Відповідно видатки за період 2019 р та 1 півріччя 2020 р. за рахунок спеціальних коштів та за іншими власними джерелами склали 6 869,3 10156,6 тис.грн. в т.ч.

тис.грн

2019 р.

2020 р.

- на виплату заробітної плати та нарахувань на з/пл.

5 082,9

2 918,3

- придбання предметів та матеріалів, інвентарю, обладнання, утримання транспортних засобів, м’якого інвентарю

55,6

202,5

- витрати по відрядженнях

67,7

9,4

- навчання персоналу

8,9

-

- енергоносії

1 063,3

131,8

- оплата послуг

85,1

20,5

- сплата податків

17,2

4,8

- придбання основних засобів

0,7

РАЗОМ

6 381,4

3 287,3

Відповідно видатки отриманих за іншими власними джерелами склали 487,9 тис. грн., а саме:

тис.грн

2019р.

2020р.

- придбання предметів та матеріалів, інвентарю, обладнання, утримання транспортних засобів, м’якого інвентарю

487,9

-

РАЗОМ

487,9

-

Контроль за витратами бюджетних асигнувань і позабюджетних коштів здійснює Міністерство освіти і науки України по звітах коледжу за квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Крім того, з 1997 року контроль за використанням коштів закладом здійснюється Управлінням Державного Казначейської Служби у Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу. Остання ревізія групою фінансового контролю у сфері освіти та науки Державною фінансовою інспекцією м. Кривого Рогу у липні – вересні 2014р. Суттєвих порушень та зловживань не виявлено.

ВИСНОВКИ

Всі господарчі витрати та витрати на утримання закладу здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду. Незважаючи на недостатність коштів загального фонду на належне утримання , та забезпечення життєдіяльності навчального закладу, коледж проводить навчальний процес на належному рівні.

Аналізуючи фінансово-економічне становище коледжу до попереднього 2018 навчального року , необхідно зазначити збільшення обсягів коледжу бюджетного фінансування. Так обсяги кошторисних призначень бюджетного фінансування на 2019 рік збільшено на 10,6%. Обсяги коштів від комерційної діяльності 2019 р.,

в порівнянні до попереднього року збільшено на 3,85 %., обсяги коштів благодійної допомоги за 2019 р. дорівнюють 92,6%. в порівнянні до надходжень 2018 р.

За відповідний період, враховуючи фінансування закладу коштами державного бюджету та надходження коштів, отриманих від комерційної діяльності, заклад немає заборгованостей із заробітної плати, стипендії , комунальних платежів, податків та зборів до бюджету.

Також необхідно звернути увагу на те, що протягом останніх 15 років ,починаючи з 2004 року , коледж немає боргів по енергоносіях. Своєчасно здійснювались оплата комунальних послуг, сплата податків та перерахувань до різних фондів, розрахунки з постачальниками за паливо-енергетичні ресурси. Робота на відповідному рівні здійснювалась завдяки самовідданій праці усього колективу – як викладачів, співробітників та адміністрації коледжу . На виконання вимог щодо збереження енергоносіїв закладом було проведено переобладнання приміщень з централізованого на автономне опалення. Також виконано заходи з поточного ремонту будівель і учбових корпусів ,гуртожитків, приміщень учбових аудиторій та лабораторій , лабораторного , енергетичного, виробничого обладнання.

За відповідний період забезпечено безперебійне, ефективне функціонування і експлуатацію лабораторій, кабінетів, енергетичного обладнання, що дає змогу працювати без зупинок і аварійних ситуацій в т.ч. в зимовий період.

Головний бухгалтер коледжу Т.В.Голосова