Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація про Організацію PART-147

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» був першим в Україні схвалений на проведення базової підготовки Державною авіаційною службою України (Державіаслужбою) як Організація з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування – Організація PART-147 (сертифікат схвалення UA.147.0002 від 06 липня 2012 року). Відповідно до схвалення, коледж має право на проведення базової підготовки та/або екзаменування за наступними рейтингами:

Вид

Рейтинг

Обмеження

Базовий

В1

ТВ 1.1

Газотурбінні літаки

ТВ 1.3

Газотурбінні вертольоти

В2

ТВ 2

Авіоніка

З метою підтримання схвалення щорічно Організація PART-147 коледжу проходить внутрішній незалежний аудит та аудит Державіаслужби. За результатами даних аудитів проводяться корегувальні заходи внаслідок яких Організація PART-147 постійно підтримує на високому рівні забезпечення якості надання освітніх послуг.

Організація PART-147 забезпечена аудиторним та лабораторним фондом, майстернями, ділянками з видів робіт (радіомонтажних, електромонтажних тощо), літаками-лабораторіями, що використовуються для набуття слухачами практичних навичок з відповідних модулів підготовки відповідно до вимог PART-66.

Інструктори з теоретичної та практичної підготовки, екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок Організації PARt-147 – висококласні спеціалісти з профільною освітою, які схвалені Державіаслужбою України на здійснення освітньої діяльності відповідно до вимог PART-66. З періодичністю один раз на два роки інструкторський склад проходить підвищення кваліфікації за чотирма напрямками професійної діяльності.

Для набуття слухачами практичних навичок в умовах реального технічного обслуговування повітряних суден, Організацією PART-147 укладені договори субпідряду із діючими організаціями, схваленими Державіаслужбою України як організації з технічного обслуговування повітряних суден і компонентів (Організації PART-145).