Меню
Загальна інформація про циклову комісію транспортної інфраструктури (ТІ)

Циклова комісія транспортної інфраструктури є випусковою комісією з підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)». Комісія була створена у 2006 році.

Першим головою циклової комісії була викладач вищої категорії Попова Ірена Леонгінівна. На той час це була одна з наймолодших циклових комісій за віком викладацького складу. У 2014 р. очолювати комісію стала викладач вищої категорії Снєгірьова Ірина Петрівна. У 2017 р. головою комісії було призначено викладача першої категорії Кравчук Наталю Василівну.

Циклова комісія транспортної інфраструктури здійснює підготовку здобувачів за спеціальностями 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», 073 «Менеджмент».

Колектив циклової комісії постійно веде активну і якісну роботу з курсантами і студентами всіх курсів, а підготовка фахівців забезпечується відповідною матеріально-технічною базою.  Всі аудиторії оснащені навчальними та інформаційними стендами і макетами, комп’ютерною технікою, мультимедійною апаратурою. Циклова комісія має сучасну комп’ютерну лабораторію, що дозволяє впроваджувати інноваційні технології у навчальний процес.

Навчально-виховний процес на цикловій комісії забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, серед яких викладачі, що мають категорії «спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст другої категорії». Також до роботи на комісії залучаються кандидати економічних наук, викладачі-методисти, співробітники авіаційних підприємств.

Викладачі комісії активно займаються науково-методичною діяльністю, постійно підвищують свій професійний рівень, беруть участь у конференціях, олімпіадах, різноманітних проектах, що підтверджує прагнення фахівців до постійного саморозвитку та відповідності сучасним вимогам.

Педагогічними працівниками розроблені навчально-методичні комплекси щодо організації і контролю практичних занять, самостійної роботи здобувачів освіти, а також  пакети тестів  з контролю та діагностики знань.

Співробітники комісії щороку здійснюють підготовку здобувачів до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика», у регіональних олімпіадах, проводять тематичні тижні, під час яких курсанти та студенти мають можливість проявити свої професійні знання і навички.

Також викладачі постійно приймають участь у роботі міського методичного об'єднання викладачів транспортних дисциплін, метою якого  є удосконалення рівня професійної компетентності викладачів вищих транспортних навчальних закладів міста Кривого Рогу.

Циклова комісія активно співпрацює з провідними авіаційними підприємствами України у питаннях проходження курсантами спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» виробничої практики та подальшого їх працевлаштування: ТОВ «Interavia», ДМАП «Бориспіль», ДМАП «Київ» (Жуляни), ДМАП « ім. Данила Галицького» (Львів), МАП «Кривий Ріг» та ін.

Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії є:

 • підвищення рівня якості педагогічного складу комісії за рахунок самоосвіти і саморозвитку;
 • вдосконалення процесу навчання, впровадження новітніх методик організації і проведення теоретичних і практичних занять та контролю за якістю їх виконання;
 • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 • постійний моніторинг та вивчення матеріалів навчально-методичної та педагогічної літератури, нормативних документів;
 • формування у курсантів та студентів фахових компетентностей для здійснення  професійної діяльності в галузі авіаційних перевезень;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти;
 • робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх фахової зацікавленості та рівня знань;
 • удосконалення професійно-орієнтованої самостійної роботи здобувачів освіти як фактору підвищення ефективності професійної діяльності фахівців в транспортній та економічній галузях;
 • проведення профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії в школах різних областей України.

Основні дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Аеропорти та їх експлуатація
 • Основи економіки транспорту
 • Продаж авіаційних перевезень
 • Загальний курс транспорту
 • Основи теорії систем і управління
 • Транспортна географія
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Організація вантажних перевезень (вантажні перевезення, вантажознавство)
 • Авіаційні пасажирські перевезення
 • Безпека авіації
 • Авіаційне страхування
 • Основи фінансів та бухгалтерського обліку
 • Основи туристичного бізнесу
 • Митні операції
 • Основи маркетингу
 • Економічна теорія
 • Транспорті засоби та основи їх експлуатації
 • Інформаційні системи і технології на транспорті
 • Ресурсозберігаючі технології на транспорті
 • Управління процесами і системами вантажних перевезень
 • Управління процесами і системами пасажирських перевезень
 • Управління якістю на транспорті
 • Економіка (основи економічної теорії)
 • Функціонування аеропортів та аеропортові технології
page-up