Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України

Освітньо-професійні програми

Програма фахового вступного випробування

Протоколи обговорення

Рецензії стейкхолдерів

Угоди про співпрацю (Україна)

Угоди про співпрацю (Іноземні заклади)

Навчальні плани

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

Інформація про циклову комісію (кафедру)

Результати анкетування

Перелік тем кваліфікаційних робіт


Акредитація ОП Менеджмент транспорту та логістики

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики