Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України

Освітньо-професійні програми

Програма фахового вступного випробування

"Круглий стіл "Перегляд ОП" (2022)

"Круглий стіл "Перегляд ОП" (2023)

Протоколи обговорення

Рецензії стейкхолдерів

Угоди про співпрацю (Україна)

Угоди про співпрацю (Іноземні заклади)

Навчальні плани

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

Інформація про циклову комісію (кафедру)

Результати анкетування

Інформація про участь здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах, конференціях за 2016-2021 р.р.

Дипломування


Акредитація ОП Менеджмент транспорту та логістики

2021-2022 н.р.

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики

Наказ про призначення гаранта освітньо-професійної програми «Менеджмент транспорту та логістики» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Експертний висновок ГЕР

План усунення недоліків, що були виявлені у період акредитації Освітньо-професійної програми 35849 «Менеджмент транспорту та логістики»

2020-2021 н.р.

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Експертний висновок ГЕР

План усунення недоліків, що були виявлені у період акредитації Освітньо-професійної програми 35849 «Менеджмент транспорту та логістики»

Протокол методради кафедри менеджменту та логістики щодо обговорення зауважень ЕГ(№18 від 20.05)

Протокол методради кафедри менеджменту та логістики щодо обговорення зауважень ГЕР(№20 від 11.06)