Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України

Освітньо-професійні програми

Програма фахового вступного випробування

Протоколи обговорення

Рецензії стейкхолдерів

Угоди про співпрацю (Україна)

Угоди про співпрацю (Іноземні заклади)

Навчальні плани

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

Інформація про циклову комісію (кафедру)

Результати анкетування

Інформація про участь здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах, конференціях за 2016-2021 р.р.

Перелік тем кваліфікаційних робіт

Наказ про затвердження тем та призначення керівників дипломних робіт

Показники плагіату (запозичень) кваліфікаційних (дипломних) робіт

Показники успішності атестації здобувачів вищої освіти

Захищені дипломні роботи


Акредитація ОП Менеджмент транспорту та логістики

2021-2022 н.р.

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики

Наказ про призначення гаранта освітньо-професійної програми «Менеджмент транспорту та логістики» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Експертний висновок ГЕР

2020-2021 н.р.

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Експертний висновок ГЕР

План усунення недоліків, що були виявлені у період акредитації Освітньо-професійної програми 35849 «Менеджмент транспорту та логістики»

Протокол методради кафедри менеджменту та логістики щодо обговорення зауважень ЕГ(№18 від 20.05)

Протокол методради кафедри менеджменту та логістики щодо обговорення зауважень ГЕР(№20 від 11.06)