Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спеціальність 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня (29.10.2018 р. № 1165 (зі змінами)

Освітньо-професійні програми

"Круглий стіл "Перегляд ОПП" (2022)

"Круглий стіл "Перегляд ОПП" (2023)

Протоколи обговорення

Рецензії стейкхолдерів

Угоди про співпрацю (Україна)

Угоди про співпрацю (Іноземні заклади)

Навчальні плани

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

Інформація про циклову комісію (кафедру)

Результати анкетування

Інформація про участь здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах, конференціях за період з 2016 року по теперішній час

Дипломування


Акредитація ОП Менеджмент транспорту та логістики

2022-2023 н.р.

Відомості про самооцінювання ОП Менеджмент транспорту та логістики