Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Освітньо-професійні програми 2021 спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2 года

4 года