Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація кафедри Радіотехніки та електромеханіки

C:\Users\FerrumPC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0012.jpg

Завідувач кафедри «Радіотехніки та електромеханіки» Цвіркун Сергій Леонідович кандидат технічних наук, старший викладач

Ласкаво просимо на сторінку кафедри «Радіотехніки та електромеханіки» ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету".

Історія циклової комісії / кафедри.

Кафедра «Радіотехніки та електромеханіки» була створена 1 вересня 2015 року одночасно зі створенням факультету «Повітряний транспорт та комп’ютерні технології». Кафедра «Радіотехніки та електромеханіки» посідає важливе місце у підготовці бакалаврів за двома спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів за денною та заочною формами навчання. Кафедру очолює кандидат технічних наук Цвіркун Сергій Леонідович.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, досвідчений професорсько-викладацький склад, розвинену комп`ютерну мережу, багаторічний досвід освітянської та педагогічної роботи. Це зумовлює підготовку фахівців на найвищому професійно-кваліфікаційному рівні і забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність на збагачення інтелектуального потенціалу нації.

Всі випускники спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка» працевлаштовані і працюють на різних підприємствах та організаціях у відповідності до їх галузевої належності, форм власності і господарювання. В отриманих відгуках від керівників підприємств та організацій відзначається їх високий кваліфікаційний рівень, відповідальне ставлення до своїх обов’язків, наголошується, що вони широко використовують знання, здобуті в ВСП «КРФК НАУ» та вміло застосовують знання на практиці.

Склад циклової комісії / кафедри (перелік викладачів).

Освітній процес на кафедрі забезпечується 9-ьома штатними науково-педагогічними працівниками, з яких — 1 професор, доктор технічних наук; 3-кандидата технічних наук (з них 1 доцент кафедри); 2 – викладача-методиста; 2 - викладача мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 3 завідувача лабораторій.

Спеціальності.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальностями:

172 «Телекомунікації та радіотехніка» ( термін навчання - 1 рік 10 місяців)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ( термін навчання - 1 рік 10 місяців)

Освітньо-професійні програми.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами:

«Телекомунікації та радіотехніка»,

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітній ступінь «Бакалавр» за освітньо-професійними програмами:

«Телекомунікації та радіотехніка»,

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Основні дисципліни.

Викладачі кафедри викладають такі основні дисципліни:

Для спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

 • Основи комп'ютерного проектування радіоелектронної апаратури
 • Основи мережних інформаційних технологій
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Основи телебачення та телевізійні системи
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Сигнали та процеси в радіотехніці
 • Цифрове оброблення сигналів
 • Інформаційні радіосистеми
 • Радіоелектронні системи
 • Основи теорії кіл

Для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Дисципліни професійної та практичної підготовки:

 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теорія електроприводу
 • Електричні машини
 • Теоретична механіка
 • Прикладна механіка

Діяльність циклової комісії / кафедри.

Пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії.
 • Розроблення нових, вдосконалення і впровадження інноваційних методів освітнього процесу. впровадження сучасних форм дистанційного навчання.
 • Енергоресурсозбереження в комунальних, промислових і авіаційних технологіях.
 • Використання цифрових засобів обробки інформації у системах автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами.

На базі кафедри радіотехніки та електромеханіки створений та веде науково-дослідну роботу науковий гурток: «Безпілотні літальні апарати та системи з числовим програмним керуванням» (керівник – викладач кафедри Рудий С.В.).

Основна мета діяльності гуртка: дати більш глибокі знання в області цифрових засобів обробки інформації та їх використання у системах автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами.

Для вирішення поставленої мети, використовуються сучасні радіоелектронні платформи, побудовані на мікропроцесорах та мікроконтролерах. Так, для реалізації автоматизованих станків з числовим програмних забезпеченням широко використовується платформа Arduino та ESP-32. Для написання програм використовують ArduinoIDE. Для популяризації авіації та більш глибокого розуміння принципів польоту повітряних суден досліджуються та розробляються безпілотні літальні апарати на базі польотного контролеру Matek F405. Для налаштування та дослідження можливостей БПЛА використовується програмне забезпечення Betaflight та INAV.

Результатом роботи гуртка є практична реалізація конструкції станків з ЧПК, таких як лазерний гравер, фрезер та 3D принтер; БПЛА типу квадрокоптер з можливістю фото/відеозйомки, а також участь здобувачів освіти у конференціях та конкурсах, де вони займають призові місця.

Здобувачі освіти, які бажають стати учасниками гуртка можуть звернутись на кафедру (навчальний корпус № 1) або безпосередньо до керівника гуртка.

C:\Users\User\Desktop\Презентация\Кружок_фото\001.jpgC:\Users\User\Desktop\Презентация\Кружок_фото\002.jpg

C:\Users\User\Desktop\Презентация\Кружок_фото\изображение_viber_2020-12-01_17-33-08.jpgC:\Users\User\Desktop\Презентация\Кружок_фото\003.jpg

C:\Users\FerrumPC\AppData\Local\Temp\Rar$DRa2828.16200\ФОТО КАФЕДРЫ\2.jpgC:\Users\FerrumPC\AppData\Local\Temp\Rar$DRa2828.16912\ФОТО КАФЕДРЫ\12.jpgC:\Users\FerrumPC\AppData\Local\Temp\Rar$DRa2828.22023\ФОТО КАФЕДРЫ\конференция 19 006.JPGC:\Users\FerrumPC\AppData\Local\Temp\Rar$DRa2828.23061\ФОТО КАФЕДРЫ\конференция 19 007.JPGC:\Users\User\Desktop\Презентация\Кружок_фото\SDC10756.JPG