Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Спортивна база коледжу

Вся робота циклової комісії спрямована на виховання вольових і фізичних якостей, виховання інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом, прищеплення навиків до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок, сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення здобувачів освіти з використанням засобів фізичної культури і спорту, сприяння правильному розвитку і загартуванню організму, формуванню мотивації та переконанню у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя.

Наші досягнення

Спортивна зала № 1

Спортивна зала № 2