Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація навчального відділу

Даниліна Галина Володимирівна

Заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи, викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач –методист.

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність «Математика з додатковою спеціальністю «фізика», кваліфікація: вчитель математики та фізики».

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Обчислювальні машини, системи та мережі» на тему «Методи аналізу трафіку гетерогенних комп’ютерних мереж».

Професійна діяльність: З 09 вересня 2011 року прийнята на посаду заступника начальника коледжу з навчальної роботи. З 01 лютого 2013 р. переведена на посаду заступника начальника коледжу з навчально-методичної роботи.

Даниліна Галина Володимирівна активно займається науково-дослідною роботою, приймає участь у науково-практичних конференціях. Має понад 30 публікацій в авіаційній та технічній періодиці. Є членом оргкомітету та редакційної колегії збірника тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», що проводиться в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Людина та космос».