«Теорія мертва при відсутності практики,

але практика без теорії – незряча».

В. Зубков29 березня 2017 року на цикловій комісії транспортної інфраструктури відбулася міська конференція «Виробнича практика – перший крок в формуванні майбутнього фахівця».

У конференції приймали участь навчальні заклади:

Криворізький коледж НАУ,

Автотранспортний ДВНЗ КНУ,

Індустріальний ДВНЗ КНУ,

Політехнічний коледж ДВНЗ КНУ.

Виробнича практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь, формування і розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці діючого підприємства відповідного до обраної спеціальності.

Конференція передбачала перевірку студентів - випускників на готовність до самостійного життя за межами коледжу в умовах суворої конкуренції під час працевлаштування.

У межах конференції студенти в своїх доповідях познайомили всіх присутніх з посадами, які вони зможуть займати на підприємствах України після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; показали майстерність в оформленні резюме, змоделювали процес проведення співбесіди на підприємствах за своєю спеціальністю.

За підсумками конференції були визначені наступні переможці:

І місце зайняли курсанти Криворізького коледжу НАУ

Мартинюк Марія та Зікеєва Наталя;

ІІ місце розділили студенти Політехнічного коледжу ДВНЗ КНУ

Вавшко Анастасія та Соколенко Максим;

ІІІ місце розділили студенти Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ

Шлопак Данило і Заріцький Вадим

та студенти Політехнічного коледжу ДВНЗ КНУ

Скорик Марина і Керліц Олександр.


Хочете досягти чогось - помножуйте свої цілі вдвічі. Тільки заради великих цілей можна чимось пожертвувати і наполегливо працювати. Адже мрії стають реальністю не завдяки магії, а за допомогою поту, цілеспрямованості та наполегливої праці.