28.12.2017 року був проведений педагогічний семінар «Сучасні технології навчання як покажчик педагогічної компетентності (з досвіду педагогічної діяльності)» для викладачів – членів методичного об’єднання «Інформатика та комп’ютерна техніка» південного регіону м. Кривого Рогу.


Доповіді учасників семінару:

  • «Веб-квест як інноваційна технологія навчання» - Криворізький медичний коледж; Співак Н.М., Кононюк О.В.

  • «Інноваційно-комунікаційні технології в діяльності педагога» - Криворізький коледж Національної металургійної академії України; Фелдеші А.В., Мельник С.В.

  • «Використання інформаційних технологій під час проведення бінарного заняття з предметів інформатики та астрономії» - Криворізький технічний коледж НМетАУ; Пилипчак Н.О.

  • «Технології особистісно-орієнтованого навчання на заняттях з інформатики та комп’ютерної техніки» - Український політехнічний технікум; Штанденко Л.Є.

  • «Організація навчальної діяльності студентів з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» за допомогою дистанційних технологій» - Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Корченко Т.А., Буднікова А.В.

  • «З досвіду формування мотивації до навчання» - Криворізький коледж Національного авіаційного університету; Даценко С.Ю.