На базі Криворізького коледжу Національного авіаційного університету для викладачів коледжу, згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації, з 13.01.2020 по 20.01.2020 року були проведені курси підвищення кваліфікації за 30-годинною програмою «Методика викладання дисциплін у закладі освіти» представником Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачі отримали сертифікати.

Для педагогічних працівників коледжу, які займають посади: завідувачі відділень, методисти, бібліотекарі, вихователі, психолог з 20.01.2020 року, відповідно до плану-графіку Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, стартував І етап очно-дистанційних (трьохетапних) (210 год. / 7 кред. ЄКТС) тематичних курсів підвищення кваліфікації на тему «Психологічна майстерня гармонійних міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу». Бажаємо вам успіхів!