Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький фаховий коледж НАУ"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDEVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація

Історія коледжу бере початок з червня 1951 року. За роки свого існування коледж став сучасним навчальним закладом і підготував понад 20 тисяч фахівців, які працюють не лише в Україні, але і поза її межами майже в 70 країнах світу.

Основним завданням розвитку вищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» стає виведення її на рівень державних і міжнародних стандартів, досягнення якісно нового рівня підготовки авіаційних фахівців, забезпечення високого науково-методичного і науково-технічного рівня навчально-виховного процесу; подальше формування змісту освіти на основі наскрізної комп'ютеризації, фундаменталізації і прогресивних технологій навчання; гуманізація освіти та всебічний розвиток особистості; підвищення наукового потенціалу педагогічих кадрів.

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» - це єдиний фаховий коледж технічного спрямування в Дніпропетровській області і один з небагатьох в Україні, який готує фахових молодших бакалаврів і бакалаврів по наскрізним програмам та уклав договори з Національним авіаційним університетом та Харківським національним університетом радіоелектроніки про продовження навчання випускників коледжу для здобуття освітнього ступеня магістр.

Навчальний процес у коледжі здійснюють 122 штатних та приватних викладачів, з яких 2 докторів наук, професорів, 15 кандидатів наук, 6 доцентів, 17 викладачів-методистів та 61 викладач вищої категорії. Крім того, запрошуються викладачі Національного авіаційного університету (далі - НАУ) та інших навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які працюють в коледжі за сумісництвом. Серед викладачів коледжу збільшилась чисельність кандидатів наук, деякі викладачі навчаються в аспірантурі НАУ.

Матеріально-технічна база складається з п'яти навчальних та лабораторних корпусів, яка відповідає сучасним вимогам для підготовки висококваліфікованих авіаційних спеціалістів. У навчальному процесі використовуються 60 аудиторій, 15 навчальних кабінетів, 41 лабораторія, 26 комп'ютерних класів, 14 поточних аудиторій.

Навчальна практика проводиться на навчальній авіаційно-технічній базі, наземному радіополігоні. У коледжі є сучасна авіаційна техніка.

Виробничу практику курсанти проходять в авіаційних компаніях, на авіаційних заводах України та АНТК імені Антонова, інших підприємствах.

Курсанти навчаються на кафедрі війскової підготовки за шістьма війсково-обліковими спеціальностями. По закінченні навчання їм присвоюється війскове звання «Молодший лейтенант запасу».

Спортивна база налічує дві спортивних зали, стадіон на 2-тис. місць, борцівську та тренажерну зали. Функціонують щоденні спортивні секції з ігрових видів спорту, легкої атлетики тощо.

Художньо-естетичне виховання є одним із складників виховного процесу. Центром цієї роботи є клуб на 650 місць. На базі клубу працюють духовий оркестр, танцювальний колектив, дискоклуб та інші.

З повагою, Андрусевич Анатолій Олександрович
Начальник Криворізького коледжу НАУ