Меню
Загальна інформація

Навчально-методичний кабінет є центром методичної допомоги педагогічним працівникам ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» та опорною ланкою керівництва закладу освіти в роботі з педагогічними кадрами.

Метою роботи навчально-методичного кабінету коледжу є:

- забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;

- надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності;

- навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в коледжі;

- створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи;

- забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

Функції навчально-методичного кабінету:

- врахування перспектив розвитку освіти та специфіки діяльності коледжу;

- використання сучасних наукових, психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;

- розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі освіти;

- корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

- відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи коледжу;

- систематичне вивчення стану освітнього процесу, професійної компетентності педагогічних працівників;

- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів коледжу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури;

- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів;

- створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі коледжу, їх вивчення і розв'язання;

- організація взаємодії з іншими закладами освіти з метою обміну досвідом.

Контактна інформація:

каб. № 2-209

Е-mail: kolchakmm@kk.nau.edu.ua; metod-kabinet@kk.nau.edu.ua

Склад навчально-методичного кабінету:

Кольчак Марина Миколаївна – завідувач навчально-методичного кабінету

Букшук Юрій Володимирович – завідувач лабораторії

Кишинівська Альона Олександрівна - методист

Меркульєва Лівія Мигалівна – методист

page-up