Меню
073 Каталог навчальних дисциплін за вибором

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент транспорту та логістики»

Навчальна дисципліна

Семестр

ВБ 1.1.

Управління бізнес-процесами на транспорті

5

ВБ 2.1.

Менеджмент підприємницької діяльності

5

ВБ 3.1.

Маркетинг логістичних послуг

5

ВБ 1.2.

Іноземна мова (спецкурс)

5, 6, 7, 8

ВБ 2.2.

Іноземна мова (для економістів)

5, 6, 7, 8

ВБ 3.2.

Іноземна мова (поглиблений курс)

5, 6, 7, 8

ВБ 1.3.

Управління якістю на транспорті

5, 6

ВБ 2.3.

Дослідження операцій в транспортних системах

5, 6

ВБ 3.3.

Тарифи і тарифні системи

5, 6

ВБ 1.4.

Теорія організації

6

ВБ 2.4.

Економічний аналіз

6

ВБ 3.4.

Бізнес-планування

6

ВБ 1.5.

Управління людськими ресурсами в транспортній галузі

7

ВБ 2.5.

Основи наукових досліджень

7

ВБ 3.5.

Митна справа

7

ВБ 1.6.

Ресурсозберігаючі технології на транспорті

8

ВБ 2.6.

Управління санацією підприємства

8

ВБ 3.6

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8

page-up