Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
172 Каталог навчальних дисциплін за вибором
Спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка"
Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»
Навчальна дисципліна Семестр
ВБ 1.1. Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 1,2,3
ВБ 2.1. Іноземна мова (спец. курс) 1,2,3
ВБ 1.2. Радіовимірювання 1
ВБ 2.2. Метрологія та вимірювальна техніка 1
ВБ 1.3. Радіоавтоматика 1
ВБ 2.3. Проектування систем безпеки 1
ВБ 1.4. Теорія радіолокаційних систем 2
ВБ 2.4. Сучасні радіолокаційні системи 2
ВБ 1.5. Мікропроцесори та програмування мікропроцесорної техніки РЕА 2
ВБ 2.5. Джерела живлення сучасної РЕА 2
ВБ 1.6. Методи математичного моделювання в радіотехніці 3
ВБ 2.6. Оптоелектронні лінії зв`язку 3
ВБ 1.7. Теорія радіонавігаційних систем 3
ВБ 2.7. Авіаційні радіоелектронні комплекси навігації 3
ВБ 1.8. Системи мобільного та супутникового зв`язку 4
ВБ 2.8. Мобільний зв`язок 4