Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
141 Каталог навчальних дисциплін за вибором
Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчальна дисципліна Семестр
ВБ 1.1. Електробезпека 1
ВБ 2.1. Метрологія та стандартизація 1
ВБ 1.2. Основи енергетики та електропостачання 1
ВБ 2.2. Альтернативні джерела енергії 1
ВБ 1.3. Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 1,2,3
ВБ 2.3. Іноземна мова (спец. курс) 1,2,3
ВБ 1.4. Основи ергономіки 3
ВБ 2.4. Людський фактор у енергетиці 3
ВБ 1.5. Надійність та діагностика електричних машин 3
ВБ 2.5. Надійність і випробування електрообладнання електроприводів 3
ВБ 1.6. Експлуатація електричних машин 4
ВБ 2.6. Автоматизований ЕП загальнопромислових установок механізмів 4
ВБ 1.7. Перетворювальна техніка в електричних системах 3
ВБ 2.7. Енергозбереження 3