Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Розклад IІ семестр Бакалавр заочної форми навчання
РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 2-ї заліково-екзаменаційної та 3-ї настановної сесії РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 4-ї заліково-екзаменаційної сесії